Brangieji,Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Sudervės Švč. Trejybės parapijos pastoracinės veiklas bei bažnyčios atnaujinimo darbus.

Trokštame pakviesti Jus ir šiais metais prisidėti prie parapijos veiklų, ypač varpinės atnaujinimo projekto įgyvendinimo skiriant iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

 

Prašytume, nustatytos formos prašymą   Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. gegužės 1 d. elektroniniu būdu ( http://deklaravimas.vmi.lt ).

 

Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą:

Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2,

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 191302568

 

Jei popierinis variantas priimtinesnis, esme paruošę prašymų blankus  FR0512 forma (4 versija), siųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai. 

Juos rasite mūsų bažnyčios zakristijoje bei parapijos raštinėje (Kernavės g. 1. Sudervė)

 

Svarbu pildant formą ranka:

• Forma pildoma tik DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS, ryškiai, vienos spalvos rašymo priemone;

• NURODOMI ASMENS DUOMENYS: asmens kodas, telefono nr., vardas, pavardė ir gyvenamasis adresas;

• Prašymas turi būti PASIRAŠYTAS (nurodoma vardas, pavardė ir parašas);

 

Jei Jums yra prievolė (dėl vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ar verslo liudijimą, gavote turto nuomos pajamų, gavote turto pardavimo pajamų, gavote įvairių rūšių palūkanų ir kt.) deklaruoti pajamas teikiant metinę pajamų deklaracijos formą GPM308, ją turite pateikti iki gegužės 1 d.

Nepateikus GPM308 formos, prašymas (forma FR0512) pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams nebus nagrinėjamas.

Asmenys kurie neprivalo teikti GPM308 formos, jų prašymai skirti paramą bus nagrinėjami ir vykdomi.

 

Kiekvieną šeštadienį 18:00 val. dėkodami Dievui meldžiamės Šv. Mišių aukoje už aukotojus ir geradarius.

 Teatlygina Jums Dangiškasis Tėvas!

 


Parapijos rekvizitai norintiems paaukoti parapijos reikmėms ir vykdomiems projektams.

 

Sudervės Švč. Trejybės parapija

Juridinio asmens kodas: 1913 02568

Buveinės adresas: Kernavės g. 1, Sudervė, LT- 14201 Vilniaus rajonas

Atsiskaitomoji sąskaita: "SWEDBANK", AB (banko kodas 73000),

sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 9083 3093

 

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.“ 2 Kor 9, 7.