Holy Week

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

Balandžio 18 d. Didysis Ketvirtadienis

                          Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18:00 val.

Balandžio 19 d. Didysis Penktadienis

                          Kryžiaus kelio apmąstymas 17:15 val.

        Kristaus kančios pamaldos 18:00 val.

Balandžio 20 d. Didysis Šeštadienis

                         Velyknakčio pamaldos 20.30 val.

Balandžio 21 d. Velykų ryto

                          Šv. Mišios 9.00 val.

Balandžio 22 d. Antrąją Velykų dieną

                          Šv. Mišios 13.00 val.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W WIELKIM TYGODNIU

18 Kwietnia Wielki Czwartek

   Msza Św. o godz. 18:00

19 Kwietnia Wielki Piątek

    Nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 17:15

    Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00

20 Kwietnia Wielka Sobota

    Msza Św. o godz. 18:00

21 Kwietnia Wielkanoc

    Rezurekcja o godz. 7:00

22 Kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

    Msza Św. o godz. 11:00