ŠV.MIŠIOS ŠV.TREJYBĖS BAŽNYČIOJE

 

Sausio-kovo, liepos-rugsėjo, lapkričio-gruodžio mėnesiais

Nuo pirmadienio iki šeštadienio pagal susitarimą

Sekmadieniais

11.00 lenkų kalba, 13.00val. lietuvių kalba, 15.00val. lenkų kalba (jaunimui)

 

Gegužės ir birželio mėnesiais

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 19.00val. lietuvių/lenkų kalbomis 

Sekmadieniais

11.00 lenkų kalba, 13.00val. lietuvių kalba, 15.00val. lenkų kalba (jaunimui)

 

Spalio mėnesį

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 18.00val. lietuvių/lenkų kalbomis

Sekmadieniais

11.00 lenkų kalba, 13.00val. lietuvių kalba, 15.00val. lenkų kalba (jaunimui)

 

Kiekvieną šeštadienį nuo 19:00val. - 20:30val. vyksta 

Šv. Mišios - Rožinio malda - Švč. Sakramento Adoracija lietuvių ir lenkų kalbomis

 

malda2Veikia virtuali intencijų dėžutė. Joje patalpintomis intencijomis yra

meldžiamasi kiekvieną šeštadienį 19:00 - 20:30 val. Sudervės

bažnyčioje šv.Mišių, Rožinio bei Adoracijos maldose.